Departamentul de Mecatronica

„Nu zidurile fac o scoalã, ci spiritul care domneste într'însa” – Regele Ferdinand I, 1923

Dosar concurs gradatie de merit 2019 – Prof.habil.dr.ing. Erwin-Christian Lovasz

Categories: Noutati