Departamentul de Mecatronica

„Nu zidurile fac o scoalã, ci spiritul care domneste într'însa” – Regele Ferdinand I, 1923

Dragi studenți, pe pagina dedicată puteți găsi informații utile privind datele de desfășurare a probelor, componența comisiilor precum și bibliografia necesară. Mult succes! 🙂

Categories: Noutati

Dosar de concurs gradație de merit Prof. dr. ing. Inocențiu Maniu – Gradație Transferată la Decanat, conform Adresei UPT nr. 620/19.01.2016 Dosar de concurs gradație de merit Prof. dr. ing. Valer Dolga – Gradație Departament Mecatronică Dosar de concurs gradație de merit Asist. dr. ing. Hannelore Filipescu – Gradație Departament Mecatronică

Categories: Noutati

Lista candidaturilor Dosar Pentru Director Departament Dr. Ing. Erwin-Christian Lovasz Dosare pentru Consiliul Departamentului Dosare pentru Senatul Universitatii

Categories: Noutati

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI DE MECATRONICĂ: Link fisier doc Departament Președintele comisiei (Director de departament) Coordonator comisie Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii (2 reprezentanți ai corpului profesoral) Un reprezentant al studenţilor Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare Departamentul Mecatronică https://mctr.mec.upt.ro/ Conf.dr.ing. Erwin-Christian LOVASZ S.l.dr.ing. Rodica Elena MILITARU Conf.dr.ing. Iosif CĂRĂBAŞ Prof.dr.ing. […]

Categories: Noutati

Concurs Gradatii de Merit 2015 – Dosare depuse Dr.Ing. Hannelore Filipescu Dr.Ing. Lovasz Erwin-Christian Dr.Ing. Radu Adrian George

Categories: Noutati