Evaluarea și asigurarea calității

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI DE MECATRONICĂ:

Link fisier doc

Departament

Președintele comisiei

(Director de departament)

Coordonator comisie

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii

(2 reprezentanți ai corpului profesoral)

Un reprezentant

al studenţilor

Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică

Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare

Departamentul Mecatronică

https://mctr.mec.upt.ro/

Conf.dr.ing.

Erwin-Christian LOVASZ

S.l.dr.ing.

Rodica Elena MILITARU

Conf.dr.ing.

Iosif CĂRĂBAŞ

Prof.dr.ing.

Valer DOLGA

Adriana RADOVA

Previous Article
Next Article