Master

Info disertație 2021

 

Industrial_RoboticsINGINERIA CALITATII IN MECATRONICA SI ROBOTICA

QUALITY ENGINEERING FOR MECHATRONICS AND ROBOTICS

DE CE?

Pentru că vizează  atât aprofundarea cunoştinţelor din domeniile studiilor de licenţă, dar şi în dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică bazate pe concepţii moderne, asistate de calculator cu referiri directe şi la aplicaţii specifice

PENTRU CINE?

Absolvenţi din domeniul de licenţă MECATRONICA & ROBOTICA

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE

    a) Cunoştinţe specifice domeniului ingineresc;

 • Controlul statistic al proceselor / Analiza structurala a sistemelor mecatronice
 • Analiza si procesarea datelor cu MATLAB / Metode cercetare / Dezvoltarea produselor si managementul proiectelor
 • Modelare 3D

    b) Competenţe specifice domeniului managementului calităţii:

 • Managementul calitatii si bazele calimetriei
 • Analiza calitatii asistate de calculator
 • Gestiunea integrata a calitatii / Mecatronica mediului de afaceri / Gestiunea computerizatata a sistemelor de productie robotizate

    c) Competenţe în analiza şi testarea performanţelor sistemelor mecatronice:

 • Fiabilitatea sistemelor mecatronice
 • Metode si siteme pentru testarea calitatii / Baze de date si sistem expert / Sisteme de control avansat / Inginerie optica
 • Controlere programabile logice. Aplicatii si programare / Sisteme liniare si identificarea sistemelor / Metode pentru proiectare optimala

    d) Capabilităţi în proiectarea şi asigurarea calităţii în sistemele mecatronice:

 • Proiectarea conceptuala a sistemelor mecatronice / Integrarea formei si configurarea sistemelor mecatronice (CATIA) / Ingineria calitatii prin proiectare
 • Automatizari si linii de fabricatie robotizate
 • interfata om – masina

 


kuka2SISTEME ROBOTICE CU INTELIGENŢǍ ARTIFICIALǍ

ROBOTIC SYSTEMS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Domeniul de studii universitare de master complementar: MECATRONICA SI ROBOTICA

Domeniul fundamental: STIINTE INGINERESTI

Forma de învatamant: MASTER CU FRECVENTA, ÎNVATAMANT ZI
Durata studiilor: 2 ani

Regim de finanţare: BUGETUL DE STAT

Coordonator program de studiu (persoana de contact):

DE CE?

Pentru că vizează  atât aprofundarea cunoştinţelor din domeniile studiilor de licenţă, dar şi în dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică bazate pe concepţii moderne, asistate de calculator cu referiri directe şi la aplicaţii specifice DE ROBOTIZARE

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE

    a) Aprofundarea cunostintelor de matematica, CAD si dinamica sistemelor electromecanice;

 • Metode de cercetare / Managementul proiectelor / Matematică avansată în robotică / Tehnici statistice în robotică
 • Calibrarea roboţilor şi mentenanţă electromecanică / Experimentarea roboţilor mobili
 • Modelare 3D

    b) Capabilitati de constructia, testarea si programarea sistemelor robotice avansate

 • Roboti de constructie avansata
 • Sisteme CAD/CAM/CAE (CATIA)
 • Analiza structurala in robotica
 • Roboţi pentru prestări de servicii / Roboţi păşitori / Comenzi numerice  în sistemele de fabricaţie / Roboţi casnici

    c) Capabilitati in domeniul inteligentei artificiale cu aplicabilitate la sistemele robotizate:

 • Baze de date şi sistem expert / Gestiunea computerizată a sistemelor de producţie robotizate / Inteligenţă artificială pentru robotică / Reţele neuronale
 • Integrabilitatea senzorială / Senzori video şi analiza imaginilor

    d)Capabilitati in domeniul aplicativ al tehnologiilor robotizate :

 • Automatizari si linii de fabricatie robotizate
 • Interfata om – masina / Programarea roboţiilor industriali
 • Planificarea miscarii robotilor mobili

bannersusERGOINGINERIE

Domeniul de studii universitare de master complementar: MECATRONICA SI ROBOTICA

Domeniul fundamental: STIINTE INGINERESTI

Forma de învatamant: MASTER CU FRECVENTA, ÎNVATAMANT ZI
Durata studiilor: 2 ani

Regim de finanţare: BUGETUL DE STAT

Coordonator program de studiu (persoana de contact): Conf.dr.ing. VERONICA ARGESANU

1. Misiunea programului de master
Misiunea de bază a Programului de master interdisciplinar complementar ERGOINGINERIE este aceea de a forma ingineri,medici,psihologi,economisti,inspectori in calitatea vietii,manageri,etc. cu competenţe deosebite prin aprofundarea şi completarea studiilor de licenţă în specializarea Mecatronică, respectiv prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul Mecatronicii implemetate în ERGOINGINERIE.

2. Obiectivele programului de master
Obiectivele principale constau în dezvoltarea unor abilităţi specifice ERGOINGINERIE, caracteristice specialiştilor în Mecatronică, asigurate prin aprofundarea cunoştinţelor din domeniile studiilor de licenţă, asociate unor cunoştinţe din domeniul ergoingineriei, precum şi în dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică bazate pe concepţii moderne, asistate de calculator.

Abilitati in functie de compentente:A. Ergonomie hardware. Relatia om – masina.A1. Identificarea structurilor ergonomice complexe şi a soluţiei pentru cerinţe speciale, identificarea componentelor şi a     modelelor     matematice şi CAD adecvate, cunoaşterea metodelor de analiză de sistem, cunoaşterea metodelor de evaluare a     performanţelor.

A2. Aplicarea metodelor de analiză şi sinteză a subsistemelor /departamentelor tehnice (din toate domeniile:transporturi inginerie medicala     ,inginerie mecanica,procese tehnologice,mecatronice,etc)/medicale/de constructii/de arhitectura/de mediu ,psihologia muncii ,administratie     ,management,etcîn in viziune ergonomica. Metode de evaluare a performanţelor globale în aplicaţii.

A3. Utilizarea creativă a criteriilor pentru alegerea soluţiei adecvate la nivel de sistem şi de subsistem. Delimitarea corectă a domeniilor de     aplicare cu înţelegerea criteriilor de performanţă specifice şi globale.

A4. Aplicarea în mod creativ a metodelor de analiză şi adaptarea soluţiilor pentru atingerea performanţelor specificate.

A5. Adaptarea metodologiei de realizare a unui proiect specificului aplicaţiei, adaptarea tipul şi conţinutului documentelor intr-o metodă     specifică de management a proiectelor la cerinţele aplicaţiei. B. Ergonomia locului de munca. Omul in procesul muncii.B1. Utilizarea adpatată a metodelor de analiză şi sinteză în contextul ergonomic calităţii.B2. Utilizarea creativă a metodelor de sinteză a sistemelor ergonomice de mare complexitate.

B3. Crearea de algoritmi optimizare, de structuri noi la nivel de sistem şi subsistem. Aplicarea adaptată la context a etapelor de proiectare     cuprinse într-o metodologie de dezvoltare specifică.

B4. Definirea criteriilor pentru evaluarea îndeplinirii fiecărei etape de proiectare.

B5. Conceperea documentelor de specificare a proiectării şi conceperea structurii documentaţiei de proiectare prin prisma ergonomica calităţii. C. Ergonomia environmentala. Relatia om – mediu.C1. Adaptarea metodelor de analiză şi testare a sistemelor ergonomice Înţelegerea relaţiilor cu implementările hardware şi software pentru     sisteme de complexitate mare.C2. Adaptarea metodelor de analiză şi simulare a sistemelor ergonomice de complexitate mare. Configurarea aplicaţiilor software de simulare şi     interpretare a rezultatelor.

C3. Validarea alegerii subsistemelor adecvate la nivel de sistem şi de circuit. Aplicarea adaptată a etapelor de testare cuprinse într-o     metodologie de dezvoltare specifică.

C4. Definirea criteriilor pentru evaluarea fiecărei etape de testare.

C5. Conceperea structurii documentaţiei de funcţionare. Conceperea documentelor de specificare a testării şi conceperea structurii     documentaţiei de testare. D. Ergonomia cognitiva în cercetarea ştiinţificăD1. Cunoaşterea conceptelor de proiectare ergonomica. Înţelegerea relaţiilor cu proiectarea, simularea şi testarea. Specificarea cerinţelor     pentru proiectarea unor clase de aplicaţii specifice.D2. Definirea criteriilor pentru selecţia variantelor acceptate în contextul perfofmantelor ergonomice sistemului. de realizare. Configurarea     aplicaţiilor în prisma programării logice şi a interfaţării.

D3. Validarea soluţiei de conducere şi interfaţare a sistemului. Validarea funcţionării sistemului în condiţiile realizarii ergonomice tehnologice şi     a clasei de aplicaţii specifice.

D4. Măsurarea efectelor ergonomice asupra funcţionării şi performanţelor sistemelor /departamentelor tehnice (din toate     domeniile:transporturi inginerie medicala ,inginerie mecanica,procese tehnologice,mecatronice,etc)/medicale/de constructii/de arhitectura/de     mediu /psihologia muncii ,administratie ,management, etc. în in viziune ergonomica.

D5. Conceperea structurii şi aprobarea documentaţiei ergonomice de realizare.

 


optometryINGINERIA MECATRONICĂ ÎN OPTOMETRIE

DOMENIUL FUNDAMEANTAL: ŞTIINŢE INGINEREŞTI

 TIPUL MASTERULUI: COMPLEMENTAR LA DOMENIUL STUDIILOR DE LICENŢĂ MECATRONICĂ & ROBOTICĂ

 DURATA PROGRAMULUI: 2 ANI

 REGIM DE FINANŢARE: CU PLATĂ

 NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE: 20 (pentru absolvenţii oricărui tip de program de licenţă)

 COORDONATOR PROGRAM STUDIU:

           PROF.DR.ING. VALER DOLGA

           CONF.DR.ING. CORINA GRUESCU

 

COMPETENŢE FORMATIVE ALE PROGRAMULUI

q     Formarea bazei de cunoştinţe în inginerie optică, sisteme CAD, matematică

 q     Capabilităţi  în domeniul proiectării, exploatării şi mentenanţei aparatelor de diagnosticare şi tratament în domeniul oftalmologic

 q     Capabilităţi în utilizarea  instrumentelor operaţionale ale ingineriei mecatronice implementate în optometrie

 q     Capabilităţi în proiectarea şi asigurarea calităţii în sistemele mecatronice implementate în optometrie

OPORTUNITĂŢI

 q     Începerea propriei afaceri alături de un cabinet optometric

q     Asigurarea competenţei în orice activitate de cercetare, proiectare şi industrială care apelează ingineria optică

 

 


MCj04396130000[1]COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ ÎN MECATRONICĂ

DE CE?Pentru că vizează o pregătire complementară, interdisciplinară pentru o bună integrare în piaţa muncii

CINE?

Absolvenţi din orice domeniu de licenţă

 

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE

 • Aprofundarea noţiunilor şi normelor comunicării verbale şi nonverbale
 • Capabilităţi necesare din domenii complementare /tehnice
 • Abilităţi de comunicare în contexte profesionale
 • Abilităţi tehnice de utilizare a tehnicii de calcul

 


 245355366-1969185-700_700

ECHIPAMENTE ŞI TEHNICI MINIATURALE AVANSATE

 

Misiunea de bază a acestui master, ECHIPAMENTE ŞI TEHNICI MINIATURALE AVANSATE, este aceea de a forma ingineri cu competenţe deosebite prin aprofundarea studiilor de licenţă, respectiv prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul Echipamentelor şi tehnicilor avansate de mecanică fină.

 

Forma de învatamant: MASTER CU FRECVENTA, ÎNVATAMANT ZI
Durata studiilor: 2 ani

Coordonator program de studiu (persoana de contact):Conf.dr.ing. Iosif CARABAS

 

PENTRU CINE?

 Absolventi din domeniul de licenta MECATRONICA specializarea CONSTRUCTIA DE APARATE respectiv absolventi de la orice specializare din domeniile INGINERIEI MECANICE, INGINERIEI INDUSTRIALE si STIINTE APLICATE.

 

 COMPETENTE SI CUNOSTINTE

a) Capabilitati in domeniul proiectarii echipamentelor de mecanica fina

 • Sinteza sistemelor mecanice mobile miniaturale
 • Elemente de structuri mecanice miniaturale

b) Capabilitati in cunoasterea si utilizarea echipamentelor de masurare

 • Aparate si sisteme moderne de masurare
 • Masurari si prelucrarea datelor

c) Simularea si modelarea sistemelor

 •  Modelare 3D
 • Modelarea si simularea sistemelor

d) Capabilitati in sinteza echipamentelor de mecanica fina

 • Analiza si sinteza in ingineria optica

§   Tehnologii de micromecanica