Activitate de Cercetare

Infrastructura de cercetare la nivel de Departament/Centru de Cercetare în Mecatronică și Robotică

Proiect Perioada
Centrul de Cercetări în Mecatronică şi Robotică 2005-prezent
Grant 21 CEEX I 03
Cercetari privind posibilitati de utilizare ale sistemelor robotice in scopul cresterii competitivitatii tehnico-economice a industriei romanesti
2005-2007
The 6th FP of the European Commission
Skill-based Inspection and Assembly for Reconfigurable Automation Systems
2005-2008
Mediu Colaborativ de Realitate Virtuala pentru Planificarea Preoperatorie in Ortopedie
2006-2008
Platformă de simulare, control şi testare cu aplicaţii în mecatronică

112 CEEX II-03 /

15.09.2006

2006 – 2008
Dezvoltarea unei platforme informatizate pentru caracterizarea potenţialului ramurii de mecanică fină, mecatronică, automatizări, în vederea creşterii competitivităţii şi optimizarea activităţilor specifice – dezvoltarea unui mediu colaborativ

CEEX 3292 /

2006

2006 – 2008
Sisteme pneumatice avansate de acţionare precisă în robotică şi în alte aplicaţii industriale bazate pe dezvoltarea de noi tipuri de servodistribuitoare proporţionale în concepţie mecatronică

89 CEEX II 03 /

31.07.2006

2006 – 2008
Ergoingineria locului de muncă – aplicaţii în medicina dentară

PNCDI 2

91_022 18 sept. 2007

2007-2009