Activitate de Cercetare

Centrul de Cercetări în Mecatronică şi Robotică

 

Proiecte derulate in Departamentul de Mecatronica

– pre CCMR –

Perioada
Grant 21 CEEX I 03
Cercetari privind posibilitati de utilizare ale sistemelor robotice in scopul cresterii competitivitatii tehnico-economice a industriei romanesti
2005-2007
The 6th FP of the European Commission
Skill-based Inspection and Assembly for Reconfigurable Automation Systems
2005-2008
Mediu Colaborativ de Realitate Virtuala pentru Planificarea Preoperatorie in Ortopedie
2006-2008
Platformă de simulare, control şi testare cu aplicaţii în mecatronică

112 CEEX II-03 /15.09.2006

2006 – 2008
Dezvoltarea unei platforme informatizate pentru caracterizarea potenţialului ramurii de mecanică fină, mecatronică, automatizări, în vederea creşterii competitivităţii şi optimizarea activităţilor specifice – dezvoltarea unui mediu colaborativ

CEEX 3292 / 2006

2006 – 2008
Sisteme pneumatice avansate de acţionare precisă în robotică şi în alte aplicaţii industriale bazate pe dezvoltarea de noi tipuri de servodistribuitoare proporţionale în concepţie mecatronică

89 CEEX II 03 /31.07.2006

2006 – 2008
Ergoingineria locului de muncă – aplicaţii în medicina dentară

PNCDI 2/91_022 18 sept. 2007
2007-2009