Doctoranzi în stagiu

Lista actualizată a doctoranzilor inmatriculați poate fi consultată aici.

Informații privind studiile universitare de doctorat în cadrul UPT pot fi obținute de aici.