Istoric

Originea conceptului de Mecatronică

La nivelul anului 1969 cercetători ai firmei Yaskawa Electric Company introduc noţiunea de mechatronics ca şi o abreviere bazată pe mecha – “mechanism” + tronics – “electronics”. Introducerea este corelată cu sistemele electromecanice din acea perioadă pentru realizarea roboţilor industriali.

Definiția Mecatronicii conform ASME – American Society of Mechanical Engineers, nr.1, 1996

Mecatronica …”o integrare sinergică a ingineriei mecanice cu electronica şi controlul inteligent computerizat în proiectarea şi realizarea produselor industriale şi a proceselor”

Scopul acestui domeniu interdisciplinar

îl reprezintă studiul sistemelor automate dintr-o perspectivă inginerească şi serveşte controlului sistemelor hibride avansate.

Istoria Departamentului de Mecatronică din Universitatea Politehnica Timișoara

1920 – la scurt timp după înfiinţarea Şcolii Politehnice din Timişoara s-au organizat în cadrul Facultăţii de Electromecanică predarea disciplinelor de Organe de Mașini și Mecanisme;

1948 – colectivul de cadre didactice se transferă la Facultatea de Mecanică;

1964 – este organizată Catedra de Organe de Maşini şi Mecanisme;

1977 – este înfiinţată specializarea de Mecanică fină;

1990 – este înfiinţată specializarea de Roboţi industriali;

1992 – specializarea de Roboţi industriali se dezvoltă în două direcţii (cu limba de predare română şi germană);

1996 – este ȋnfiinţată specializarea de Mecatronică;

2001 – Catedra se transformă în Departamentul de Mecatronică având două colective: unul de Organe de Mașini și Mecanisme respectiv unul de Mecatronică;

2002 – cele două colective se transformă în Catedrele de Organe de Maşini şi Mecanisme, respectiv Mecatronică, mecanică fină şi roboţi industriali;

2006 – Catedra de geometrie descriptivă, desen şi grafică computerizată devine parte integrantă a Departamentului;

2012 – după reorganizarea conform Legii Educației Naționale (L.E.N. 1/5 ianuarie 2011) structura de bază devine Departamentul de Mecatronică