Mecatronică și Robotică

Info licență 2021

 

 

Ce veţi învăţa ?

Disciplinele programului de studiu sunt corelate cu cerinţele unei educaţii de calitate şi cu necesitatea asigurării cunoştinţelor necesare pentru obţinerea următoarelor competenţe:

· Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, ştiinţa materialelor, grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică şi electronică, informatică şi automatică;

· Proiectarea asistată de calculator şi utilizarea de software dedicat;

· Comunicarea, lucrul în echipă, cooperarea interdisciplinară şi inovare;

· Legislaţia, economia, managementul şi marketingul;

· Intelegerea interdisciplinarităţii componenţei şi functionalităţii sistemului mecatronic (elemente contructive de mecatronică, senzori, actuatoare);

· Capabilităţi de construcţia, testarea, programarea şi intreţinerea sistemelor mecatronice;

· Capabilităţi în înţelegerea rolului hardware şi software în controlul sistemelor mecatronice (microcontrolere, dispozitive numerice, programare);

· Capabilităţi în utilizarea, achiziţia şi transmisia de date.

Veți putea realiza şi voi proiecte ca şi ei:

 

 

 

Unde veţi învăţa ?

Cursurile se vor desfăşura în amfiteatre moderne echipate cu mijloace audio-vizuale.

Laboratoarele se vor desfăşura în săli utilate cu aparatură şi echipamente moderne.

 

 

Ce perspective vi se deschid ?

· Există posibilitatea să urmati specializările

mecatronică

Mecatronică generală
Construcţia de aparate

robotică

În limba română
În limba germană

 

 

· Aveti posibilitatea continuării studiilor prin masterat în una din direcţiile:

 • Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică;
 • Sisteme robotice cu inteligenţă artificială;
 • Comunicare organizaţională în mecatronică;
 • Optometrie

· Aveti perspective profesionale deosebite in firme de prestigiu pentru:

 • Proiectarea asistată de calculator
 • Proiectarea si programarea sistemelor flexibile robotizate;
 • Unitati de service a sistemelor de calcul si echipamente medicale
 • Metode, tehnologii de masurare si control
 • Expertize tehnice
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Activitati informatice, prelucrari de date

Planul de învățământ:

Domeniu An de studiu
Specializare Plan de invățământ Criterii
de evaluare
Mecatronica si Robotica I PI Evaluare
Mecatronica si Robotica II PI E
III, IV Mecatronica CT PI E
Robotica CT PI E