Centrul de Cercetări în Mecatronică și Robotică

Infrastructura de cercetare – Centrul de Cercetare în Mecatronică și Robotică

Proiecte în derulare și propuneri de teme de cercetare

 

1
Conceptual Design and Implementation of a Virtual Research Environment for Supporting 
the Engineering Workflow Using the Example of Mechanism Design Research
   Coordonator = RWTH Aachen 
   Target = Horizon 2020
Aplicație depusă
UPT = partener
2
Joining of multi-material tailored blanks, tubes and composites for industrial applications
   Coordonator = TU Dresden, ICM Chemnitz 
   Target = Horizon 2020
Aplicație depusă
UPT = partener
3
New Haptic Arm Exoskeletons for Robotics and Automation in Space
   Coordonator = Universitatea Tehnica Cluj Napoca 
   Beneficiar = Agenția Spațială Română
Grant in derulare
UPT = partener
4
Developing of a parallel robot using a new kinematic chain with geared linkages
   - Temă de cercetare
5
Developing of 3D printers using parallel robots
   - Temă de cercetare

 

Structura organizatorică a Centrului de Cercetări în Mecatronică și Robotică

– Director centru: Prof. dr. ing. Inocențiu Maniu
– Secretar științific: Șl. dr. ing. Valentin Ciupe