Carmen Sticlaru

INFORMAŢII PERSONALE:

Adresa: Str. G-ral Henri Berthelot nr. 6, ap. 2, Timișoara, România

Telefon: birou:+40256403559

Mobil: +040724178325

Adresa mail:           carmen.sticlaru@upt.ro

Data naşterii:           09/10/1965

Naţionalitatea: româna

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2004 – prezent:       conferențiar, Departament Mecatronică

Activități didactice și de cercetare: CAD, Modelare 3D, Elemente constructive de mecatronică, Ingineria sistemelor mecanice, Fiabilitate și terotehnică. Organe de masini si tolerante. Proiectarea implanturilor

Universitatea Politehnica din Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2 300006 Timişoara, România, www. upt.ro

Didactică/Educațional

1990 – 2004

1995 – 2004 șef lucrări, 1992 – 1995 asistent, 1990 – 1992 preparator

Cursuri predate: Tribologie, Mecanica tehnica II, Ingineria sistemelor mecanice, Fundamente de inginerie mecanicǎ, Grafica 3D, CAD, Modelare 3D, Elemente constructive de mecatronică.Organe de masini si tolerante. Proiectarea implanturilor. Sisteme CAD. CAM. CAE.

Universitatea Politehnica din Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2 300006 Timișoara, România, www. upt.ro

Didactică/Educațional

1989 – 1990:      inginer tehnolog, Elaborare tehnologie produs, Întreprinderea AEM Timișoara, Proiectarea tehnologică/Industrie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1990 -1998: Diploma de doctor în domeniul Științe inginerești, specializarea:Tribologie, Universitatea Politehnica din Timișoara

1984– 1989: Diploma de inginer mecanic; Discipline fundamentale de domeniul ingineriei mecanice si de specialitate în domeniul mecanicii fine, specializarea Aparate de măsură și control; Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Mecanică;

1979 – 1984: Diploma de bacalaureat, Liceul ”Constantin Diaconovici Loga” Timișoara.

COMPETENΤE PERSONALE

Limba maternă:       română

Alte limbi străine cunoscute:    engleză, italiană

Competențe de comunicare:  abilități pentru comunicare și lucrul în echipă dobândite prin activități didactice și în lucrul în diferite colective de cercetare, admitere la facultate, întocmire state de funcțiuni

Competențe organizaționale/manageriale: aptitudini de organizator dobândite din perioada studenţiei şi prin activitate a desfaşurată în structurile organizatorice ale departamentului

Competențe dobândite la locul de muncă:

  • modelare 3D, tribologie, metoda elementului finit, CAD, mecanisme si organe de mașini

Competenţe informatice:

  • o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™;
  • temeinice cunoștințe în modelare 3D (ProEngineer – Creo), în simulare (Ansys).

Link Laborator 409 – Modelare-simulare. CAD