Carmen Sticlaru

INFORMAŢII PERSONALE:

Adresa: Str. G-ral Henri Berthelot nr. 6, ap. 2, Timișoara, România

Telefon: birou:+40256403559

Mobil: +040724178325

Adresa mail:           carmen.sticlaru@upt.ro

Data naşterii:           09/10/1965

Naţionalitatea: româna

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2004 – prezent:       conferențiar, Departament Mecatronică

Activități didactice și de cercetare: CAD, Modelare 3D, Elemente constructive de mecatronică, Ingineria sistemelor mecanice, Fiabilitate și terotehnică

Universitatea Politehnica din Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2 300006 Timişoara, România, www. upt.ro

Didactică/Educațional

1990 – 2004

1995 – 2004 șef lucrări, 1992 – 1995 asistent, 1990 – 1992 preparator

Cursuri predate: Tribologie, Mecanica tehnica II, Ingineria sistemelor mecanice, Fundamente de inginerie mecanicǎ, Grafica 3D, CAD, Modelare 3D, Elemente constructive de mecatronică

Universitatea Politehnica din Timișoara, P-ța Victoriei nr. 2 300006 Timișoara, România, www. upt.ro

Didactică/Educațional

1989 – 1990:      inginer tehnolog, Elaborare tehnologie produs, Întreprinderea AEM Timișoara, Proiectarea tehnologică/Industrie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1990 -1998: Diploma de doctor în domeniul Științe inginerești, specializarea:Tribologie, Universitatea Politehnica din Timișoara

1984– 1989: Diploma de inginer mecanic; Discipline fundamentale de domeniul ingineriei mecanice si de specialitate în domeniul mecanicii fine, specializarea Aparate de măsură și control; Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Mecanică;

1979 – 1984: Diploma de bacalaureat, Liceul ”Constantin Diaconovici Loga” Timișoara.

COMPETENΤE PERSONALE

Limba maternă:       română

Alte limbi străine cunoscute:    engleză, italiană

Competențe de comunicare:  abilități pentru comunicare și lucrul în echipă dobândite prin activități didactice și în lucrul în diferite colective de cercetare, admitere la facultate, întocmire state de funcțiuni

Competențe organizaționale/manageriale: aptitudini de organizator dobândite din perioada studenţiei şi prin activitate a desfaşurată în structurile organizatorice ale departamentului

Competențe dobândite la locul de muncă:

  • modelare 3D, tribologie, metoda elementului finit, CAD, mecanisme si organe de mașini

Competenţe informatice:

  • o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™;
  • temeinice cunoștințe în modelare 3D (ProEngineer), în simulare (Ansys).

Link Laborator 409 – Modelare-simulare. CAD

LINK Organe de masini si tribologie

LINK Elemente constructive de mecatronica