Departamentul de Mecatronica

„Nu zidurile fac o scoalã, ci spiritul care domneste într'însa” – Regele Ferdinand I, 1923

Departamentul de Mecatronică vă urează

Sărbători Fericite și un An Nou plin de împliniri!

 

 

 

 

pano_parc

Departamentul de Mecatronică desfășoară activități didactice/cercetare/dezvoltare pe următoarele direcții:

  • Mecatronică 
  • Robotică
  • Ergoinginerie
  • Ingineria Calității
  • Proiectare asistată de calculator – CAD

Diagramă care ilustrează diversele domenii ale Mecatronicii (wikipedia.org)

 

 

Ingineria Sistemelor Mecatronice

   Se materializează în proiectarea unor sisteme electro-mecanice controlate de un calculator. De asemenea, aceasta poate fi considerată ca “proiectare mecanică modernă”, în sensul că pentru proiectarea sistemului mecanic se țin cont de aspectele electrice/electronice și de control ale întregului sistem ce urmează a fi construit.
Exemple de produse mecatronice: Sisteme Robotice, Sistemul ABS pentru controlul frânării unui autovehicul, Mașini cu comandă numerică, Sistemele de management ale motorului unui autovehicul, Imprimanta, HardDisk-ul, CD/DVD player, Sistemele Fly by Wire din aeronave, Aparatură biomedicală etc. Fiecare din aceste sisteme este de natură mecanică dar nu ar putea funcționa fără integrarea sistemului electric și respectiv a sistemului de control computerizat.

Ingineria Sistemelor Robotice

Domeniu pluridisciplinar al științei și tehnicii care studiază proiectarea și tehnica construirii sistemelor mecanice, informatice sau mixte și a roboților, în scopul înlocuirii parțiale sau totale a omului în acțiunea sa asupra mediului înconjurător (DEX).

Ergoinginerie

Domeniu multidisciplinar (psihologie, inginerie, biomecanică, proiectare industrială, CAD, statistică, antropometrie etc) care studiază interacțiunea omului cu echipamentul din jurul său în scopul creșterii gradului de confort perceput.

Ingineria calității

Definiția calității ca fiind “conformitatea cu cerințele (sau cu specificațiile)” este cea mai obișnuită definiție utilizată de compartimentele organizației cele mai apropiate de producerea fizică a bunurilor sau de livrarea serviciilor.
Departamentul desfășoară activități didactice pe direcția Ingineria Calității prin cursuri legate de calitate şi managementul calităţii, certificarea de sistem şi de produs, tehnici şi instrumente, clasice şi moderne, ale managementului calităţii.

Proiectare asistată de calculator – CAD

Presupune utilizarea sistemelor computerizate pentru a crea, modifica, analiza și optimiza un proiect. În acest sens se construiesc modele virtuale care sunt supuse la simulari, iar pe baza rezultatelor obtinute din simulări se poate porni procesul de optimizare al modelului.