Detalii Master – Ingineria Calitatii in Mecatronica si Robotica

DE CE ATI FI INTERESATI IN ACEST MASTER?

Pentru că vizează  atât aprofundarea cunoştinţelor din domeniile studiilor de licenţă in Mecatronica si Robotica, dar şi în dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică bazate pe concepţii moderne, asistate de calculator cu referiri directe şi la aplicaţii specifice

BONUS

La finalizarea studiilor veti avea posibilitatea sa obtineti inclusiv un Certificat de Auditor Intern de Calitate (eliberat prin TUV Austria, companie cu care avem relatii de colaborare, valoarea de piata a acestuia fiind de aprox 300 euro, dar perceputa este doar taxa de eliberare de 45 euro din cei 300 euro)

Cazare in Caminele Universitatii Politehnica Timisoara

Acces gratuit la Baza Sportiva a Universitatii

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE

    a) Cunoştinţe specifice domeniului ingineresc;

 • Controlul statistic al proceselor / Analiza structurala a sistemelor mecatronice
 • Analiza si procesarea datelor cu MATLAB / Metode cercetare / Dezvoltarea produselor si managementul proiectelor
 • Modelare 3D

    b) Competenţe specifice domeniului managementului calităţii:

 • Managementul calitatii si bazele calimetriei
 • Analiza calitatii asistate de calculator
 • Gestiunea integrata a calitatii / Mecatronica mediului de afaceri / Gestiunea computerizatata a sistemelor de productie robotizate

    c) Competenţe în analiza şi testarea performanţelor sistemelor mecatronice:

 • Fiabilitatea sistemelor mecatronice
 • Metode si siteme pentru testarea calitatii / Baze de date si sistem expert / Sisteme de control avansat / Inginerie optica
 • Controlere programabile logice. Aplicatii si programare / Sisteme liniare si identificarea sistemelor / Metode pentru proiectare optimala

    d) Capabilităţi în proiectarea şi asigurarea calităţii în sistemele mecatronice:

 • Proiectarea conceptuala a sistemelor mecatronice / Integrarea formei si configurarea sistemelor mecatronice (CATIA) / Ingineria calitatii prin proiectare
 • Automatizari si linii de fabricatie robotizate
 • interfata om – masina

Nr.crt.

Denumirea disciplinei (romanǎ)

Denumirea disciplinei (englezǎ)

Master

Cadru didactic

1

Analiza calitǎţii asistatǎ de calculator Computer aided quality analysis

ICMR

Conf.Dr.Ing. Nicolae Dehelean

2

Fiabilitatea sistemelor mecatronice Reliability of mechatronic systems

ICMR

Conf. dr. ing. Corina Gruescu

3

Modelarea 3D 3D Modeling

ICMR

Conf. dr. ing. Carmen Sticlaru

4

Controlul statistic al proceselor Statistical Process Control

ICMR

Prof. dr. ing. Arjana Davidescu

5

Integrarea formei şi configurarea sistemelor mecatronice. Catia Integrating shape and configuration of mechatronic systems

ICMR

Prof. dr. ing. Lia Dolga

6

Controlere programabile logice. Aplicaţii şi programare Programmable Logic Controlers

ICMR

Prof. Dr. Ing. Mircea Dreucean

7

Interfaţa om – maşinǎ Human Machine interface

ICMR

Ş.L. dr. Ing. Andreea Dobra