Departamentul de Mecatronica

„Nu zidurile fac o scoalã, ci spiritul care domneste într'însa” – Regele Ferdinand I, 1923

Suport curs: Utilizarea si Programarea Calculatoarelor

Modul_Hardware_Windows

Suport laborator: Mecanisme

Indrumator